วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่9 19/08/2553

สวัสดีค่ะอาจารย์ และเพื่อนๆทุกคน สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ อาจารย์ได้พูดถึงวันที่มาอบรมในวันเสาร์ และพูดเรื่องงานที่ได้สั่งให้ทำเป็นกลุ่มรวมถึงงานที่ได้สั่งเป็นรายบุคคลด้วยให้นำมาส่งในคาบหน้า และในวันนี้อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการทำป๊อบอับในรูปแบบต่างๆและให้ดูตัวอย่างการทำป๊อบอับอีกด้วยและอาจารย์ให้ทำป๊อบอับโดยให้กลับไปคิด และออกแบบเองว่าเป็นแบบไหนหรือรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรก็ได้ ที่แปลกใหม่ใน

ความรู้สึกในการเรียนวันนี้ ดิฉันสนุกกับการเรียนมากเพราะได้ทำป๊อบอับที่มีหลายรูปแบบซึ่งไม่เคยทำมาก่อน และรู้สึกว่าได้รู้จักการทำป็อบอับมาขึ้นด้วย บรรยากาศภายในห้อง ในวันนี้บรรยากาศของห้องได้เปลี่ยนไป จากเดิมเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ แต่อาจารย์ให้มาเรียนชั้นล่างที่ห้องของ อาจารย์ จ๋า

งานที่อาจารย์ได้มอบหมาย

-อาจารย์ให้ทำป๊อบอับทั้ง 3 รูปแบบ และให้นำมาส่งในคาบหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น