วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่4 08/07/2553

สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆทุกคน วันนี้ดิฉันเข้าห้องเรียนสายนิดนึงแต่อาจารย์ยังไม่ได้เริ่มสอน และสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้อาจารย์ได้สอนวิธีการลิงค์ ให้ดูว่าลิงค์อย่างไรและคอมเม้นในเรื่องของการทำบล็อกว่าจะต้องสอดแทรกเนื้อหาสำหรับการเรียนในแต่ละครั้งเข้าไปด้วย จากนั้นอาจารย์ได้สอนเรื่องขั้นตอนในการใช้สื่อ มี 5ขั้นตอน คือ(1).ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (2.)ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการสอน (3.)ขั้นวิเคราห์และฝึกปฏิบัติ (4.)ขั้นสรุปบทเรียน เช่น ขั้นตอนการทำน้ำปั่นทำอย่างไร 5.ขั้นประเมินผู้เรียน ประเมินโดยแบบสอบถาม,การสังเกต,การซักถาม และการสนทนา หลักในการใช้สื่อการเรียนการสอน (1.)เตรียมตัวผู้สอน(2.)เตรียมจัดสภาพแวดล้อม (3.)เตรียมพร้อมผู้พูด(4.)การใช้สื่อ ได้สอนการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการสอน,การประเมินสามารถทำได้ 3 ลักษณะ,การเลือกสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวคิดของเอ็ดการ์ เดล-สมาคมเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ได้ยกตัวอย่าง โดยการตะหวาดเสียงไปที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งในห้อง จากนั้นคนอื่นๆก็จะมองและให้ความสนใจไปที่อาจารย์ ร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปรียบได้เหมือนกับว่าเราเคยเจอประสบการณ์นั้นมาแล้วก็จะระแวงมัน (ก็สนุกดีน่ะค่ะกับเหตุการณ์ที่อาจารย์สมมุติขึ้นมา ทำให้หายง่วงดีค่ะ)
ความรู้สึกในการเรียนวันนี้ รู้สึกว่าจากคำแนะนำ และการคอมเม้นของอาจารย์ ทำให้ดิฉันได้ความรู้เพิ่มเติมจากการทำบล็อกค่ะ สนุกที่ได้ทำบล็อก
บรรยากาศภายในห้องเรียน น่าเรียนเหมือนเดิมค่ะ
งานที่อาจารย์ได้มอบหมาย สัปดาห์หน้าให้หาสื่อมาคนล่ะ 1 อย่าง กำหนดว่าสื่อนั้นเหมาะกับเด็กอายุเท่าไร และมีวิธีการเล่นอย่างไร เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง และทำสคริปที่จะพูดด้วย หลังจากที่นำเสนอเสร็จค่อยนำมาโพตสในบล็อก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น